Eleccions 2022

¿Qui som?

La nostra candidatura està integrada per afiliats i afiliades a la secció sindical CGT-CELLS, companys i companyes de CELLS organitzats i amb ganes de treballar pel bé comú.

¿Per què una secció? ¿Per què un sindicat?

La secció sindical és una eina d’acció col·lectiva formada pel conjunt d’afiliats i que té plena autonomia en el seu funcionament. El sindicat CGT, amb experiència en moltes institucions i empreses, ens proporciona suport, assessorament, infraestructura i ens facilita la coordinació amb altres col·lectius i representants dels treballadors.

¿Com funciona la secció?

El centre de decisió se situa en l’assemblea d’afiliats. Som un grup sòlid, nombrós i amb experiència que funcionem de manera assembleària des de la constitució de la Secció el 2009. Ens reunim amb regularitat per a debatre qüestions i casos concrets de la realitat laboral del sincrotró, i prendre decisions sobre les formes d’intervenció que ens semblen més adients.

PER QUÈ ENS TORNEM A PRESENTAR A LES ELECCIONS?

Perquè creiem que la nostra manera de treballar ha donat bons resultats. Hi ha diversos exemples en què l’actuació de treballadors i representants ha permès posar límits i millorar el resultat de les negociacions que hem hagut d’encarar durant la nostra estada en el CE.

Perquè hem après. Entrem amb molta il·lusió i ganes de treballar. Al llarg dels anys hem anat edificant la infraestructura que ens permet funcionar i hem adquirit una experiència que cal preservar. D’altra banda, estem convençuts que és bo que hi hagi rotació i no es professionalitzi la presència en el CE, i per això hem creat una candidatura que combina noves cares amb membres de l’actual CE.

Perquè hem construït una infraestructura que ens proporciona un bon assessorament legal i tècnic. I volem aprofitar-la al màxim al servei dels interessos del conjunt de treballadors i treballadores del nostre centre. Així mateix hem anat teixint relacions amb altres representants dels treballadors de la zona (UAB, HP, APPLUS, etc.) i això ens permet treballar en xarxa i aprofitar les experiències dels nostres veïns, així com donar-nos suport mutu quan fa falta.

Perquè volem continuar fomentant que el protagonisme de l’acció del CE estigui en mans dels treballadors i treballadores, assegurant que són els afectats els qui prenen les decisions i potenciar la seva participació directa en les negociacions amb la Direcció, sempre que sigui possible. No hem signat ni signarem MAI cap acord que no sigui confirmat pels afectats

PRIORITATS I PROPOSTES

Participació de les Treballadores i Treballadors

Sempre hem procurat mantenir la plantilla informada de les qüestions importants. I abans d’establir la posició del CE sobre els diferents temes que hem anat treballant, hem convocat reunions amb els afectats i afectades. Mai hem pres decisions al marge o en contra del que les i els treballadores han manifestat.

Temporalitat

Com tots sabem, els treballadors i treballadores d’aquest centre es veuen afectats per una alta taxa de temporalitat. Gran part de la plantilla actual té un contracte temporal. Aquesta modalitat de contractació fomenta la precarietat dels treballadors i treballadores del centre, crea inseguretat i fan que els nostres companys i companyes no se sentin integrats amb totes les garanties dins de l’empresa.

Igualtat

Continua sent una de les nostres prioritats. Continuem creient que és molt important fomentar la igualtat de gènere dins del nostre laboratori.

Volem continuar insistint que:

  • S’elimini la bretxa salarial de gènere: igual responsabilitat, igual salari
  • Hagi paritat en llocs de directius
  • Es compleixin els ràtios de contractació per sexe
  • S’introdueixin mesures de foment de la corresponsabilitat en les cures familiars
  • Es proporcioni informació que permeti vigilar el compliment dels punts anteriors

Treballar per a garantir la seguretat dels Treballadors i Treballadores

Any rere any, el treball de CGT-CELLS en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) ha permès fer avanços importants en la seguretat del CELLS. A força d’insistir i invertir moltes hores i energia, s’han incorporat moltes mesures preventives, i s’han millorat procediments.

Hem actuat de manera constructiva, assenyalant els aspectes a corregir i proposant mesures concretes per a fer-ho, argumentant tècnicament les nostres observacions. Per a estar en condicions de fer-ho, els Delegats de Prevenció de CGT-CELLS, hem assistit a diverses accions formatives organitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat i salut laboral, invertint moltes hores sindicals en la nostra formació tècnica.

Treballar per la Transparència

La transparència en la gestió empresarial és un dels objectius més importants de la secció, ja que és condició indispensable per a aconseguir molts altres.

Per posar un exemple, actualment en la taula salarial de CELLS hi ha gairebé tantes caselles amb sou base diferent com treballadors en plantilla. A més, la definició de les categories professionals és molt abstracta i no inclou elements objectivables. Per tant, la classificació de la plantilla és bastant arbitrària.

Preparar les Negociacions i Seguir l’Aplicació dels diferents Acords i Regulacions

Des de CGT-CELLS hem donat molta importància a la preparació de la negociació i a l’anàlisi de les propostes i textos definitius amb els nostres advocats, amb l’objectiu de defensar de la millor forma possible els interessos dels treballadors i les treballadores afectades, coneixent les implicacions, conseqüències i marc legal d’allò que s’intenta regular.

Prevenció de l’assetjament en el Treball

Desgraciadament, les situacions d’assetjament laboral són molt més habituals del que es podria pensar.

CELLS no és una excepció: al llarg de la història del projecte han estat diverses les persones que han sofert assetjament en diferents moments, arribant fins i tot a necessitar assistència mèdica i causant baixes laborals.

En CGT hem tractat aquests temes, ens hem format i hem fet costat a les persones que s’han vist en aquesta situació. Des de CGT-CELLS treballem i treballarem perquè la prevenció de l’assetjament sigui una veritable prioritat en l’empresa més enllà del paper. Perquè la prevenció, la protecció de les víctimes, la reparació del mal i l’assumpció de responsabilitats siguin els objectius reals, en lloc de la supressió i el silenci de l’escàndol.

CONCLUSIÓ

Com a secció sindical tenim un projecte clar i consolidat. La nostra prioritat sempre ha estat i serà la de vetllar pels interessos de tot@s. Ens prenem molt de debò la vostra confiança. Tenim ganes de continuar donant veu a tots els treballadors i les treballadores, oferint una acció sindical clara i transparent.

El vostre suport és fonamental per a poder dur a terme la nostra comesa i poder continuar treballant en el que creiem. Òbviament, hi ha moltes més qüestions a treballar, però hem volgut comentar les més importants i explicar una petita mostra del nostre projecte.

Ara et toca decidir. Que no decideixin per tu.

Organitzad@s som més fortes  

VOTA